Nacka Gymnasium
August 15, 2017
Värmdö Tekniska Gymnasium
August 15, 2017

Elektrikergymnasiet

Elektrikergymnasiet

Hägersten

Om du är intresserad av att bli elektriker kan jag rekommendera Elektrikergymnasiet i Hägersten. Det är en friskola som fokuserar på yrket elektriker, vilket skiljer sig från de flesta byggutbildningar, då de flesta har en varietet på flera samlade. På Elektrikergymnasiet läser du El- och energiprogrammet, med inriktningen elteknik. De följer det nationella programmet inom el- och energi och ger dig en bra grund för att utvecklas till att bli en bra elektriker. De samarbetar även med en elfirma ute i Nacka där du som elektriker kan utföra din praktik. 

Några av kurserna du läser inom elteknik är:

  • Elkraftteknik
  • Praktisk ellära
  • Elinstallationer
  • Kommunikationsnät

Olika inriktningar för elektriker?

Yrket elektriker varierar stort beroende på den inriktning man väljer att gå, men gemensamt för alla elektriker är att arbetet baseras på tekniska aspekter inom elteknik. Just el och energiprogrammet har under de senaste åren genomgått den största utvecklingen inom byggbranschen, på grund av teknik- och IT utvecklingen som sker i världen. Det sker även en snabb utveckling inom nätverk, vilket kräver specifik uppdaterad yrkeskunskap som kan sköta och underhålla dem. Idag finns de exempelvis specialiserade elektriker som arbetar med avancerade styrsystem inom olika industrier som kräver automationen. De finns även de som jobbar med larmsystem eller IP-telefoni. På Elektrikergymnasiet lär du dig den vanligaste och bredaste inriktningen som är elteknik. Då kan du bli installationstekniker, distributionselektriker eller industrielektriker. Installationselektriker är den vanligaste gruppen elektriker, som installerar, monterar och gör besiktning på all sorts elektrisk utrustning i fastigheter. Inriktningen ska ge dig kunskapen att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, tv- och datanät med mera.

Distributionselektriker är en lite mindre grupp elektriker som arbetar med större jobb. De jobbar mer nybyggnation, reparation och underhåll av stora elinstallationer som förser samhället med olika elnät. De är lite annorlunda från eltekniker, då deras jobb handlar om att dra stora elledningar under marken till att arbeta med ställverk eller transformatorer. Sist kan du också bli industrielektriker, men de arbetar mer med automationer inom industrier och liknande. Då är du mer en programmerare som installerar olika system för datanät eller automationer. De brukar exempelvis koppla ihop ledningar med styrsystem eller underhålla maskiner.

Så skiljer sig Elektrikergymnasiet till andra elutbildningar?

För det första skiljer sig Elektrikergymnasiet med att det är en mindre friskola på cirka 150 elever. Detta passar perfekt den som vill gå med en mindre grupp människor och känna gemenskap. Skolan är också lite annorlunda då lärarna har en mer praktiskt syn på utbildningen. Exempelvis under första året läser du endast yrkeskurser (el-lämnen). Lärarna på skolan har sagt att de vet att de flesta studenter är lite skoltrötta efter högstadiet och när man börjar på yrkesskola vill man testa nått nytt. För den riktigt skoltrötta kan också gymnasiet bli intressant då de har en policy på skolan om att inte ha läxor efter skoltid. Lärarna säger att efter skolan bör man ta det lugnt och koppla av istället för att fokusera på läxor. Detta ska också ge studenterna möjlighet att fokusera på skolan på skoltid.

Andra året börjar man först läsa andra gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, historia och samhällskunskap. Men du fortsätter samtidigt med praktiska övningar. Sista året börjar du APL, det vill säga praktik, som varar i 15 till 20 veckor. Då går du hela året 3 dagar i veckan på praktik och 2 dagar med andra gymnasieämnen.

Vart ligger Elektrikergymnasiet?

Elektrikergymnasiet ligger i Hägersten ungefär vid Tunnelbanestationen Telefonplan. Hägersten är i sin tur en stadsdel i södra Stockholm inom Stockholm kommun. Enklaste att ta sig till skolan är att åka tunnelbana och sedan gå cirka 5 minuter till Radiusbacken 9.