REFIS
August 15, 2017
Låt dina intressen vägleda dig i valet av byggutbildning
December 10, 2021

Utbilda dig till byggnadsarbetare för att jobba utomlands?

Utbilda dig till byggnadsarbetare för att jobba utomlands?

Jag är personligen bekant med många i byggbranschen som valt att jobba utomlands. Skälen till varför de jobbar utomlands varierar. Vissa är av det äventyrliga slaget och har helt enkelt sökt sig utanför Sverige för att uppleva andra länder. Andra har kunnat få högre löner av att jobba i utlandet. För vissa har det helt enkelt bara slumpat sig så.

Att utbilda sig till byggnadsarbetare är en relativt enkel väg till att få jobb utomlands. Om du skulle vilja det. Min rekommendation i det fallet är dock att du i sådana fall specialiserar dig. Det förbättrar inte bara dina chanser att få jobb ytterligare, det gör dessutom att du kan få betydligt bättre lön.

Din yrkeskarriär börjar som lärling

Det spelar i princip ingen roll vilken typ av hantverkare du vill utbilda dig till, din utbildning kommer nästan alltid att innefatta en period som lärling. I och med det bör du vara beredd på att du först kommer få vara i princip yrkesverksam som hantverkare i Sverige. Det vill säga innan du kan ta jobb utomlands.

Bra att tänka på om du vill jobba med bygg i utlandet

Om du vill jobba i byggbranschen i utlandet är det bra att tänka på några saker. För det första kan klimatet vara en utmaning, särskilt om du vill arbeta i ett varmare land. Att jobba på en byggarbetsplats i hetta är sin egen utmaning. Du får också vara beredd på att säkerhetskraven kan se annorlunda ut jämfört med dem vi är vana vid här. Till sist kan det också vara så att de använder sig av byggtekniker som skiljer sig från de vi typiskt använder i Sverige. I och med det får du vara beredd på att du fortsatt får vara beredd på att lära dig nya saker.