Nacka Gymnasium
August 15, 2017

Stockholms Byggtekniska Gymnasium

Stockholms byggtekniska gymnasium

Mark- och anläggning

Hej! Är du intresserad av att bli anläggningsarbetare? Eller är du kanske mer intresserad av fordon och vill bli anläggningsförare?

Kanske är bergarbeten eller bergsprängning ditt intresse? I så fall kan vi rekommendera att vända dig till Stockholms byggtekniska gymnasium där du går programmet bygg- och anläggning.

Bygg- och anläggningsprogrammet riktar sig till unga studenter som vill vad med och bygga och underhålla samhället. Inom programmet får du möjlighet för stor variation och kunna välja rätt. Bland annat kan du bli anläggningsarbetare, byggnadsmålare eller betongare. De får även gå ut på praktik under programmet. Exempelvis gick en målarelev ut till ett måleriföretag i Tyresö. 

I denna artikel ska vi fokusera på inriktningen mark- och anläggning, men vi kommer givetvis diskutera vilka möjligheter det finns för andra yrkesroller. Men oavsett vilken inriktning du väljer kommer du lära dig och få kunskap om hur man bygger, branschens regler, miljöregler, säkerhet och annat som är bra för arbetslivet. Skolans motto är att om alla elever får en bättre förståelse och samarbete mellan de olika yrkena som finns på byggen, så kommer det leda till bättre yrkesmän.

Info om Stockholms byggtekniska gymnasium

SBTG är en kommunal skola och belägen i det nybyggda och supermoderna Kista. Det är en rekommenderad skola från flera hantverkare som följer byggbranschens rekommendationer och kvalitén är väldigt hög på utbildningarna som erbjuds. Skolan lägger stor vikt på arbetsmiljöfrågor för att samtliga studenter ska lära sig och undvika framtida arbetsskador och uppehålla en bra hälsa. Skolan har moderna och nya utrustade verkstäder och deras lärare är väl erfarna och behöriga med varje yrkesroll. Det finns också ett team för elevhälsa som skolsköterskors, kuratorer, pedagoger med mera som kommer hjälpa studenterna under de 3 åren de går på Stockholms byggtekniska gymnasium.

Mark- och anläggning

Så du har valt att bli anläggningsarbetare och under vad en sådan gör i yrkeslivet? En anläggningsarbetare är de som arbetar oftast med större spännande infrastrukturprojekt som exempelvis vid vägar, broar, tunnlar, vatten- och reningsverk eller vägnät. Mark- och anläggare arbetar också tillsammans med andra byggarbetare då de bygger den yttre grunden till bostadsområden, husbyggnationer eller parkeringar. Du har stora möjligheter att hitta jobb efter utbildningen, då Sverige och framförallt Stockholm ständigt byggs ut eller behöver underhållas. Du kan antingen söka anställning på statliga arbetsplatser som exempelvis Trafikverket eller så kan du jobba på ett privat byggföretag.

Finns det andra inriktningar inom Mark- och anläggning?

Svaret är ja och det är väldigt spännande specialiseringar att vraka mellan. Exempelvis kan du fördjupa dina kunskaper och bli en bergarbetare, som är de som gör byggarbetsplatsen möjlig. Detta då du är först på plats och borrar, spränger eller gräver tunnlar som är förutsättningen för husbyggnationen eller liknande.

Olika fördjupningar inom Mark- och anläggning:

  • Anläggningsförare
  • Anläggning – Beläggning
  • Anläggning – Stensättning
  • Anläggning – Gröna ytor
  • Markarbetare
  • Bergarbetare
  • Bergborning
  • Bergmasknist
  • Bergsprängare

Men vart ligger Stockholms byggtekniska gymnasium?

Gymnasiet ligger i Kista, vilket är en stadsdel i västra delen av Stockholm kommun. Det ingår också i Rinkeby-Kistas stadsdelsområde. Skolan ligger vid Torshamnsgatan 10 och är en promenad på ungefär 5 minuter från den närmaste tunnelbanestationen Kista station. Det finns även en busshållplats precis utanför skolan.